1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Centrum pro experimentální biomodely
24.11.2008

Vítejte na stránkách Centra pro experimentální biomodely

Centrum pro experimentální biomodely

Center for Experimental Biomodels 


 

Centrum pro experimentální biomodely (CEB) vzniklo ke dni 1.1.2007 jako účelové zařízení  1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Předmětem činnosti CEB je správa a zajištění provozu zvěřincových zařízení 1. LF UK.

V současné době CEB disponuje moderními zvířetníky akreditovanými i pro práci

s geneticky modifikovanými zvířaty  první kategorie rizika.

 Vybavení CEB umožňuje mimo standardního konvenčního chovu také chov v izolátorech, chov v individuálně

 ventilovaných klecích (IVC). Kromě uvedeného je součástí CEB zařízení pro bariérový chov.

 

Center for Experimental Biomodels is a part of First faculty of Medicine since 1st January 2007. The purpose of CEB is to administrate and maintainall animal facilities of the faculty.

The CEB consist of modern animal facilities accredited for GMO. The animals are maintained in clean convencional animal rooms as well as in isolators and IVCs. There is also an animal breedeing inside a barrier (SPF).